Szkolenie – organizacja wolontariatu w organizacji i instytucji

Zapraszamy przedstawicieli zarządów, kierowników_czki jednostek, dyrektorów_ki, osoby zarządzające oraz koordynatorów z organizacji pozarządowych i instytucji publicznych na szkolenie dot. organizacji wolontariatu. 

Podczas szkolenia przedstawione zostaną podstawowe zasady i obowiązki organizacji / instytucji dotyczące organizacji wolontariatu, wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Termin: 12 września 2023 r.
Godziny: 17:00 – 19:30  
Forma: szkolenie online 

Zakres szkolenia:
– formalno – prawne aspekty wolontariatu wynikające z zapisów ustawy o wolontariacie,
– przygotowanie organizacji do współpracy z wolontariuszami,
– korzyści dla organizacji / instytucji ze współpracy z wolontariuszami,
– dobre praktyki organizacji wolontariatu.

Prowadząca: Szkolenie poprowadzi Monika Kogut – trenerka z zakresu wolontariatu i funkcjonowania organizacji pozarządowych z 15letnim doświadczeniem. Koordynatorka Centrum Wolontariatu w Bielsku-Białej.

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza  do 10 września 2023 r.

Szkolenie jest bezpłatne. Kierowane jest do przedstawicieli i instytucji z woj. śląskiego zarejestrowanych w Systemie Obsługi Wolontariatu Korpusu Solidarności. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie organizowane jest w projekcie „Partnerstwo dla wolontariatu” w ramach Programu „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 – 2030”.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: natalia.siewior@slaskie-wolontariat.org.pl