Wolontariusze mogą być nieocenionym wsparciem dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Wzmacniają zespół swoim czasem, pozytywną energią, nowymi umiejętnościami i doświadczeniem. Jak ich pozyskiwać?

Dodaj ofertę wolontariatu

Każda organizacja, która szuka wolontariuszy, może dodać ogłoszenie na naszej stronie. W ogłoszeniu powinny znaleźć się takie informacje jak: krótki opis organizacji, zadania wolontariusza/ki, oczekiwania, czy dajemy coś w zamian (np. udział w szkoleniu, gadżety), jak się zgłosić. Dodaj ogłoszenie

Współpracuj z centrami wolontariatu

Nasze Centrum działa na terenie całego województwa śląskiego, jednak poza nami w poszczególnych miastach działają lokalne centra wolontariatu. Każe centrum prowadzi biuro pośrednictwa wolontariatu. Zobacz listę lokalnych centrów wolontariatu

Promuj wolontariat własnymi kanałami

Jak samodzielnie promować wolontariat? Przygotuj zakładkę “wolontariat” na stronie organizacji, wykorzystuj fanpage i inne kanały w social media, bierz udział w targach wolontariatu, organizuj spotkania bezpośrednie (np. dla uczniów, studentów, seniorów).

Chcesz się dowiedzieć więcej o tym, jak promować wolontariat i rekrutować wolontariuszy? Zapraszamy na nasze szkolenia, spotkania i doradztwo.

Przykłady kampanii promujących wolontariat