Regionalne Centrum Wolontariatu jest partnerem projektu Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych. W ramach projektu prowadzimy szkolenia, spotkania oraz udzielamy porad – zarówno przedstawicielom organizacji, jak też samym wolontariuszom.

Szkolenia dla koordynatorów wolontariatu

Dwa razy w roku organizujemy dwudniowe szkolenie, na którym uczymy podstaw zarządzania wolontariatem w organizacji. W programie szkolenia m.in: regulacje prawne, przygotowanie organizacji do współpracy z wolontariuszami, rekrutacja wolontariuszy, motywacja i komunikacja z wolontariuszami.

Spotkania z cyklu “koordynuję”

Raz w miesiącu zapraszamy do Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Młyńskiej 5 na spotkania dla koordynatorów wolontariatu. Ich celem jest zwiększanie wiedzy uczestników z zakresu zarządzania wolontariatem, ale też wymiana doświadczeń pomiędzy koordynatorami z różnych organizacji.

Szkolenia dla wolontariuszy

Organizujemy zarówno szkolenia ogólne – “Wolontariat w pierwszych krokach”, jak też tematyczne, związane z określonym rodzajem wolontariatu (wolontariat na rzecz dzieci, osób z niepełnosprawnością, wolontariat akcyjny itd.).


Indywidualne doradztwo

Działasz w organizacji i chciał(a)byś się poradzić, jak organizować wolontariat? Jesteś wolontariuszem/ką, ale masz pytania związane z wolontariatem / chciał(a)byś coś zmienić w swoim wolontariacie? Zapraszamy na indywidualne spotkania w każdy poniedziałek i wtorek w biurze przy ul. Młyńskiej 5.

Okiem uczestnika:

Uczestnictwo w szkoleniu dla koordynatorów pomogło mi uporządkować wiadomości na temat wolontariatu, m.in. związane z obowiązującymi przepisami. Spojrzałam też na różne aspekty współpracy z wolontariuszami z innej perspektywy i zyskałam nową energię do pracy. Szkolenie zdecydowanie nie było suchą dawką informacji – było raczej kreatywnym warsztatem, podczas którego my – uczestnicy – mogliśmy wymieniać się doświadczeniami, pomysłami i wzajemnie się inspirować. Poza tym poznałam ciekawych ludzi, którzy zajmują się tym, czym ja i są podobnie jak ja na tym punkcie „zakręceni”. Zdecydowanym atutem szkolenia było także prowadzenie – trenerka w sprzyjającej atmosferze w jasny sposób przeprowadziła nas przez kolejne etapy pracy.

– Helena Ząbczyńska, koordynatorka wolontariatu w Domu Aniołów Stróżów