Czy można zagrać w wolontariat? Można! Polichrom to jeden z pierwszych projektów w Polsce, które wykorzystują grywalizację w wolontariacie. Za nami już trzy edycje.

O co chodzi?

Polichrom to gra dla szkolnych klubów wolontariatu z województwa śląskiego. Do tej pory – w trzech edycjach – wzięło udział ponad dwa tysiące wolontariuszy z około pięćdziesięćiu szkół. Efekty? Dzięki Polichromowi grupy wolontariuszy z różnych miast od grudnia 2014 zorganizowały około dwustu pięćdziesięciu różnych akcji! Były wśród nich koncerty charytatywne, pikniki integracyjne, malowanie murali i wiele więcej.

Na czym polega gra?

Do tej pory każda z edycji Polichromu trwała po siedem miesięcy. W tym czasie uczestnicy realizowali trzy duże misje, wiele mniejszych wyzwań oraz szybkich zadań – tzw. tasków. Wszystkie były w jakiś sposób powiązane z wolontariatem.

Realizując misje, uczniowie organizowali akcje wolontariackie. W ramach wyzwań m.in. nagrywali krótkie filmiki, projektowali plakaty promujące wolontariat, szukali w swojej okolicy aktywnych seniorów.

Szkolne kluby wolontariatu za realizację misji, wyzwań i tasków otrzymywały punkty. Ranking drużyn był dla wolontariuszy dodatkową motywacją do działania. Wszystkie podstawowe informacje o grze, w tym zasady, fabuła, misje i wyzwania czy ranking drużyn można było znaleźć na stronie www.polichrom.pl.

Akcje organizowane przez uczniów znajdowały też odzwierciedlenie w wirtualnym świecie gry. W skrócie: uczestnicy poprzez wolontariat wytwarzają życiodajny pierwiastek – Polichrom. Jest on swego rodzaju antidotum dla Monochromu – toksycznego pierwiastka, który zagraża naszej cywilizacji.

Polichrom w relacjach filmowych