Na co dzień zajmujemy się pośrednictwem wolontariatu, organizujemy szkolenia, warsztaty, spotkania, wspieramy wolontariat szkolny, koordynujemy wolontariuszy na imprezach kulturalnych czy sportowych. Zobacz, jakie są nasze ważniejsze projekty.

Nasze projekty:

Nie bądźmy obojętni! Wolontariusze dla Ukrainy 2022

Celem głównym projektu jest koordynacja oraz wsparcie wolontariuszy działających na rzecz uchodźców z Ukrainy na terenie miasta Katowice i okolic. Zadanie, które uzyskało dofinansowanie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie realizowane w okresie 12 maja – 30 czerwca 2022 r. 3 dni po wybuchu wojny we współpracy z organizacjami pozarządowymi stworzyliśmy w Katowicach Społeczne Centrum Pomocy Uchodźcom z Ukrainy. Ideą Centrum jest kompleksowa pomoc dla uchodźców: od pierwszych kroków w Polsce (znalezienie mieszkania, pierwsza pomoc medyczna) aż do adaptacji w nowym środowisku za pomocą opiekunów rodzin. W ramach działalności Centrum jesteśmy odpowiedzialni za koordynację działalności wolontariackiej. W projekcie dodatkowo zostanie udzielone wsparcie rzeczowe dla potrzebujących.

Zagraj w wolontariat! 2022

Województwie śląskim jest około 124 tysiące uczniów i uczennic, a 62% z nich nie jest zaangażowana w wolontariat. W odpowiedzi na te potrzeby zrekrutujemy 15 grup osób w wieku szkolnym, wraz z dorosłym opiekunem lub opiekunką. Przeprowadzimy szkolenia wyjazdowe dla opiekunów i opiekunek. Następnie zorganizujemy “grę w wolontariat” dla wszystkich 15 grup. Zadania w grze będą nawiązywały do przeciwdziałania hejtowi, wsparcia rozwoju społeczności, współpracy z samorządem terytorialnym, praw człowieka. Graz zakończy się uroczystą konferencją, a przeprowadzone akcje zostaną udostępnione w internecie jako przykładowe scenariusze działań z młodzieżą. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Info: zagrajwwolontariat.pl

Korpus Solidarności. Program rozwoju wolontariatu długoterminowego na lata 2018 - 2030”

Od 1 lipca 2019 r. jesteśmy Regionalnym Partnerem w Programie Korpus Solidarności. Od stycznia 2021 r. projekt realizujemy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Paramus z Żywca.

Wsparcie w ramach programu będzie kierowane do 4 różnych grup docelowych: wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, organizatorów wolontariatu oraz partnerów. W projekcie przewidziano m.in.: szkolenia podstawowe z zakresu wolontariatu, spotkania rozwijające umiejętności, doradztwo, akcje i projekty wolontariackie, konkurs na bony i minigranty, staże dla koordynatorów, certyfikację dla organizatorów.

Polichrom

Polichrom to projekt grywalizacyjny dla szkolnych klubów wolontariatu z województwa śląskiego. Uczestnicy realizowali misje, wyzwania i taski – wszystkie w jakiś sposób związane z wolontariatem. Za nami już trzy edycje i niezwykłe efekty! W projekt zaangażowało się ponad 2000 wolontariuszy z ok. 50 szkół z całego województwa. Szkolne kluby wolontariatu zorganizowały 250 akcji takich jak koncerty charytatywne, pikniki integracyjne, malowanie murali.

Szkolne Wolontariaty

Projekt, w którym zachęcaliśmy do wolontariatu uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ale pilotażowo odwiedzamy także szkoły podstawowe. Prowadziliśmy spotkania, szkolenia, pomagamy w zorganizowaniu różnych akcji. Nagrywaliśmy we współpracy z uczniami “multimedialne tutoriale”, czyli krótkie animowane filmiki pokazujące jak od “a do z” zorganizować np. koncert charytatywny.

#ŚląskieWolontariaty

Kampania promująca wolontariat, która odbywała się głównie na Instagramie. Co tydzień publikowaliśmy nowe wyzwania, na które wolontariusze odpowiadali zdjęciami i filmami. A obserwując hashtag #ŚląskieWolontariaty każdy mógł przekonać się, jak różnorodny jest wolontariat w naszym regionie. Z najciekawszych zdjęć powstał krótki spot, który był wyświetlany katowickich autobusach.

Get in culture

W ramach projektu „Get in Culture – Polish-Georgian Cooperation” wypracowano programy wolontariackie dla pięciu gruzińskich muzeów. Liderem projektu było Stowarzyszenie Most do Gruzji, jako Regionalne Centrum Wolontariatu byliśmy partnerem. Programy są dowodem na to, że każde muzeum jest w stanie szeroko otworzyć się na społeczność lokalną i zainteresować ją swoimi działaniami – i to nawet mając niewielki budżet czy też wąski zespół zatrudnionych pracowników.

VOLMANEL

Liderem projektu był Project North East z Wielkiej Brytanii, a partnerami organizacje z Austrii, Hiszpanii, Litwy i Włoch. W trakcie prac międzynarodowego zespołu powstało szkolenie e-learningowe dla koordynatorów wolontariatu. W ramach projektu przeprowadziliśmy pilotażową edycję szkolenia online.

Śląskie. Wolontariat

W ramach projektu organizowaliśmy spotkania i szkolenia dla wolontariuszy z różnych miast, przygotowywaliśmy wspólnie z organizacjami plany rozwoju wolontariatu, odbyła się kampania promująca wolontariat. Projekt i 2017 rok zwieńczyła Gala Wolontariatu połączona z dziesięcioleciem naszego Centrum. Projekt współfinansowany z funduszy Samorządu Województwa Śląskiego.

Kopalnia Wolontariatu

Projekt Fundacji ISKIERKA, w którym jako partner odpowiadaliśmy za koordynację wolontariuszy. W projekcie wolontariusze ze szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w warsztatach, a następnie organizowali eventy (np. bajkowy piknik w Parku Śląskim) na rzecz dzieci chorych onkologicznie.

Centrum Wolontariatu Szkolnego

Wspólny projekt Stowarzyszenia Mocni Razem oraz Regionalnego Centrum Wolontariatu. W ramach projektu odbywały się spotkania i warsztaty dla uczniów. Animatorki i trenerzy zachęcali do wolontariatu, a także podpowiadali, w jaki sposób zorganizować w szkole takie akcje jak np. koncert charytatywny, integracyjny turniej sportowy, maraton pisania listów. Kulminacją projektu były dni wolontariatu, kiedy to tego rodzaju akcje odbyły się w pięciu szkołach.

Kuźnia różnorodności

Zakończony. Projekt dla młodzieży szkolnej z Katowic, którego motywem przewodnim były różnorodność i działania antydyskryminacyjne. To wspólna inicjatywa Regionalnego Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenia Tęczówka, Muzułmańskiej Fundacji Pomocy, Fundacji Futprints oraz grup nieformalnych, działających na rzecz antydyskryminacji. W ramach projektu odwiedzaliśmy katowickie szkoły, w których prowadziliśmy cykl zajęć dotyczących praw człowieka i edukacji dla równości. Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Katowice.

Centrum Organizacji Pozarządowych

Centrum Organizacji Pozarządowych to miejsce dla organizacji i wolontariuszy działających w Katowicach, a także mieszkańców miasta, którzy chcieliby podjąć aktywność społeczną. Jesteśmy partnerem w projekcie prowadzonym przez Stowarzyszenie Most. W ramach projektu organizujemy szkolenia, warsztaty i spotkania dla wolontariuszy oraz koordynatorów wolontariatu. Prowadzimy także dyżury w lokalu przy ul. Młyńskiej 5. Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta Katowice.

Galeuropa

Galeuropa to projekt, którego inicjatorem i liderem jest organizacja Xeracion z Hiszpanii. Jego uczestnikami są młodzi mieszkańcy Galicji, którzy wyjeżdżają na trzymiesięczne praktyki zagraniczne. Wyjazd ma pomóc im w rozwijaniu umiejętności miękkich, przydatnych na rynku pracy. W edycji 2018 Galeuropa w sumie kilkunastu Hiszpanów wyjechało na praktyki do Włoch, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Regionalne Centrum Wolontariatu.

Wolontariat w Katowicach 2019

W ramach projektu organizujemy szkolenia i spotkania dla wolontariuszy (np. w temacie wolontariatu na rzecz osób z niepełnosprawnością, wolontariatu w schronisku), powstaną także nowe rysunki do wystawy historii z wolontariatu, którą już niedługo zobaczycie w Centrum Organizacji Pozarządowych. Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Katowice.