Na co dzień zajmujemy się pośrednictwem wolontariatu, organizujemy szkolenia, warsztaty, spotkania, wspieramy wolontariat szkolny, koordynujemy wolontariuszy na imprezach kulturalnych czy sportowych. Zobacz, jakie są nasze ważniejsze projekty.

Aktualne projekty

Centrum Organizacji Pozarządowych

Centrum Organizacji Pozarządowych to miejsce dla organizacji i wolontariuszy działających w Katowicach, a także mieszkańców miasta, którzy chcieliby podjąć aktywność społeczną. Jesteśmy partnerem w projekcie prowadzonym przez Stowarzyszenie Most. W ramach projektu organizujemy szkolenia, warsztaty i spotkania dla wolontariuszy oraz koordynatorów wolontariatu. Prowadzimy także dyżury w lokalu przy ul. Młyńskiej 5. Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta Katowice.

Galeuropa

Galeuropa to projekt, którego inicjatorem i liderem jest organizacja Xeracion z Hiszpanii. Jego uczestnikami są młodzi mieszkańcy Galicji, którzy wyjeżdżają na trzymiesięczne praktyki zagraniczne. Wyjazd ma pomóc im w rozwijaniu umiejętności miękkich, przydatnych na rynku pracy. W edycji 2018 Galeuropa w sumie kilkunastu Hiszpanów wyjechało na praktyki do Włoch, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Regionalne Centrum Wolontariatu.

Wolontariat w Katowicach 2019

W ramach projektu organizujemy szkolenia i spotkania dla wolontariuszy (np. w temacie wolontariatu na rzecz osób z niepełnosprawnością, wolontariatu w schronisku), powstaną także nowe rysunki do wystawy historii z wolontariatu, którą już niedługo zobaczycie w Centrum Organizacji Pozarządowych. Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Katowice.

Wcześniejsze projekty

Polichrom

Polichrom to projekt grywalizacyjny dla szkolnych klubów wolontariatu z województwa śląskiego. Uczestnicy realizowali misje, wyzwania i taski – wszystkie w jakiś sposób związane z wolontariatem. Za nami już trzy edycje i niezwykłe efekty! W projekt zaangażowało się ponad 2000 wolontariuszy z ok. 50 szkół z całego województwa. Szkolne kluby wolontariatu zorganizowały 250 akcji takich jak koncerty charytatywne, pikniki integracyjne, malowanie murali.

Szkolne Wolontariaty

Projekt, w którym zachęcaliśmy do wolontariatu uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ale pilotażowo odwiedzamy także szkoły podstawowe. Prowadziliśmy spotkania, szkolenia, pomagamy w zorganizowaniu różnych akcji. Nagrywaliśmy we współpracy z uczniami “multimedialne tutoriale”, czyli krótkie animowane filmiki pokazujące jak od “a do z” zorganizować np. koncert charytatywny.

#ŚląskieWolontariaty

Kampania promująca wolontariat, która odbywała się głównie na Instagramie. Co tydzień publikowaliśmy nowe wyzwania, na które wolontariusze odpowiadali zdjęciami i filmami. A obserwując hashtag #ŚląskieWolontariaty każdy mógł przekonać się, jak różnorodny jest wolontariat w naszym regionie. Z najciekawszych zdjęć powstał krótki spot, który był wyświetlany katowickich autobusach.

Get in culture

W ramach projektu „Get in Culture – Polish-Georgian Cooperation” wypracowano programy wolontariackie dla pięciu gruzińskich muzeów. Liderem projektu było Stowarzyszenie Most do Gruzji, jako Regionalne Centrum Wolontariatu byliśmy partnerem. Programy są dowodem na to, że każde muzeum jest w stanie szeroko otworzyć się na społeczność lokalną i zainteresować ją swoimi działaniami – i to nawet mając niewielki budżet czy też wąski zespół zatrudnionych pracowników.

VOLMANEL

Liderem projektu był Project North East z Wielkiej Brytanii, a partnerami organizacje z Austrii, Hiszpanii, Litwy i Włoch. W trakcie prac międzynarodowego zespołu powstało szkolenie e-learningowe dla koordynatorów wolontariatu. W ramach projektu przeprowadziliśmy pilotażową edycję szkolenia online.

Śląskie. Wolontariat

W ramach projektu organizowaliśmy spotkania i szkolenia dla wolontariuszy z różnych miast, przygotowywaliśmy wspólnie z organizacjami plany rozwoju wolontariatu, odbyła się kampania promująca wolontariat. Projekt i 2017 rok zwieńczyła Gala Wolontariatu połączona z dziesięcioleciem naszego Centrum. Projekt współfinansowany z funduszy Samorządu Województwa Śląskiego.

Kopalnia Wolontariatu

Projekt Fundacji ISKIERKA, w którym jako partner odpowiadaliśmy za koordynację wolontariuszy. W projekcie wolontariusze ze szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w warsztatach, a następnie organizowali eventy (np. bajkowy piknik w Parku Śląskim) na rzecz dzieci chorych onkologicznie.

Centrum Wolontariatu Szkolnego

Wspólny projekt Stowarzyszenia Mocni Razem oraz Regionalnego Centrum Wolontariatu. W ramach projektu odbywały się spotkania i warsztaty dla uczniów. Animatorki i trenerzy zachęcali do wolontariatu, a także podpowiadali, w jaki sposób zorganizować w szkole takie akcje jak np. koncert charytatywny, integracyjny turniej sportowy, maraton pisania listów. Kulminacją projektu były dni wolontariatu, kiedy to tego rodzaju akcje odbyły się w pięciu szkołach.

Kuźnia różnorodności

Zakończony. Projekt dla młodzieży szkolnej z Katowic, którego motywem przewodnim były różnorodność i działania antydyskryminacyjne. To wspólna inicjatywa Regionalnego Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenia Tęczówka, Muzułmańskiej Fundacji Pomocy, Fundacji Futprints oraz grup nieformalnych, działających na rzecz antydyskryminacji. W ramach projektu odwiedzaliśmy katowickie szkoły, w których prowadziliśmy cykl zajęć dotyczących praw człowieka i edukacji dla równości. Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Katowice.