Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu, która zrzesza kilkanaście regionalnych oraz kilkadziesiąt lokalnych centrów.

Centra należące do sieci kierują się podobnymi standardami pośrednictwa wolontariatu, szkoleń czy poradnictwa, które zostały wypracowane wspólnie przez przedstawicieli centrów z różnych części kraju.

Dziełem sieci jest np. kampania społeczna “Pomaganie wzmacnia”

Centra w sieci w województwie śląskim

Centrum Wolontariatu przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki

ul. S. Sempołowskiej 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 (33) 496 52 19
tel. +48 693 887 115
e-mail: bielskobiala@wolontariat.org.pl
www.wolontariat-bielsko.pl

Centrum Wolontariatu
przy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych

ul. Kościuszki 22/5
44-200 Rybnik
tel. +48 (32) 739 55 12
e-mail: cris@cris.org.pl
www.cris.org.pl

Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie

ul. Przykopa 4
43-400 Cieszyn
tel. +48 (33) 858 08 02
e-mail: wolontariat@bycrazem.com
bycrazem.com

Centrum Wolontariatu
przy Stowarzyszeniu Centrum Społecznego Rozwoju

ul. Wyszyńskiego 8
43-173 Łaziska Górne
tel. +48 (32) 444 64 53
e-mail: natalia.borys@csr.biz.pl
www.csr.biz.pl

Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape”

Al. Wolności 44
42-217 Częstochowa
tel. +48 (34) 362 78 66
e-mail: biuro@agape-czestochowa.org
www.agape-czestochowa.org

Centra wolontariatu współpracujące z siecią

Centrum Wolontariatu
przy Stowarzyszeniu Cztery Pory Roku 

ul. Szpitalna 8, pok. 424
44-190 Knurów
tel. 721 684 439
e-mail: info@centrumwolontariatuknurow.pl
www.centrumwolontariatuknurow.pl

Centrum Wolontariatu
filia Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice
tel. +48 (32) 775 01 78
tel. +48 (32) 232 04 77 wew. 28
e-mail: wolontariat@gcop.gliwice.pl
wolontariat.gcop.gliwice.pl