• Dlaczego warto zgłosić się na wolontariat podczas COP24?

Wolontariat podczas COP24 to możliwość aktywnego udziału w tworzeniu wydarzenia międzynarodowego, w którym uczestniczyć będzie ok. 30 tyś. osób z niemal 200 krajów całego świata. Wolontariusze mają szansę na zgłębienie wiedzy na temat ochrony klimatu, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych czy językowych oraz na zdobycie cennych doświadczeń zawodowych czy rozwój zainteresowań. Podczas wolontariatu można spotkać wiele ciekawych osób i nawiązać nowe znajomości.

Dla wszystkich wolontariuszy przygotujemy również zaświadczenia potwierdzające aktywność społeczną podczas COP24, dla zainteresowanych również zaświadczenie o odbytych praktykach studenckich.

 • Kto może zgłosić się na wolontariat podczas COP24?

Wolontariuszem COP24 może zostać osoba pełnoletnia (musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dn. 21 października 2018 r.), która posługuje się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym. Poszukujemy również osób, które znają języki francuski, hiszpański, rosyjski czy niemiecki.
Mile widziana będzie także znajomość Katowic lub Krakowa.

 • Czy osoba nieletnia może zostać wolontariuszem COP24?

Do udziału w wolontariacie zaangażujemy tylko te osoby, które najpóźniej w dniu 15.10.2018 r. skończą 18 lat. Nie możemy angażować osób nieletnich.

 • Czy wolontariusz COP24 musi znać język obcy?

Od wolontariuszy wymagamy znajomości języka angielskiego, na poziomie, który umożliwi komunikację z uczestnikami wydarzenia.
Znajomość innych języków, w tym przede wszystkim francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego czy niemieckiego, będzie dodatkowym atutem.

 • W jaki sposób zostać wolontariuszem COP24?

Proces rekrutacji na wolontariat podczas COP24 obejmuje 2 etapy: pierwszy z nich to wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (wszystko odbywa się drogą elektroniczną), drugi etap to indywidualna rozmowa rekrutacyjna, która odbędzie się nie później niż do 21 października 2018 r.

 • Kiedy dowiem się, czy zostanę wolontariuszem COP24?

Pierwsze informacje o wynikach rekrutacji podamy ok. 21 października, ostateczna lista wolontariuszy COP24 powstanie do 31 października 2018 r.

 • Czy wolontariusze COP24 będą uczestniczyli w szkoleniach przygotowujących do działań?

Tak, wszystkich wolontariuszy COP24 zaprosimy na szkolenia przygotowujące ich do działań podczas COP24. Szkolenia odbędą się w Katowicach, w listopadzie. Informację o dokładnym terminie i miejscu szkoleń przekażemy do 21 października 2018 r.

 • Jakie działania będą wykonywali wolontariusze COP24?

Wolontariuszy zaprosimy do działań m.in. na dworcach PKP i PKS, na lotniskach, w przestrzeni sąsiadującej z terenem konferencji oraz w przestrzeni miejskiej czy też w hotelach. Będą udzielać informacji na temat wydarzeń odbywających się podczas COP24, będą udzielać informacji i porad dotyczących komunikacji publicznej, zadbają o to, by uczestnicy konferencji mogli w Katowicach poczuć się „jak u siebie”. Wolontariusze będą działać w Katowicach i w Krakowie.

 • Czy wolontariusze będą działali na terenie konferencji COP 24?

Ze względów bezpieczeństwa, nie planujemy angażować wolontariuszy na terenie konferencji COP24.

 • W jakich terminach będą działali wolontariusze?

W zależności od zapotrzebowania oraz w oparciu o deklarowaną dyspozycyjność, wolontariuszy zaangażujemy do działań już od 26 listopada 2018 r., zakończenie działań wolontariuszy planujemy na ok. 20 grudnia 2018. Największą liczbę wolontariuszy zaprosimy do współpracy podczas trwania konferencji COP24, czyli między 3 a 14 grudnia 2018 r. Pracę wolontariuszy zorganizujemy w systemie dwuzmianowych, każda zmiana będzie trwała maksymalnie 8 godzin.

 • Czy w ramach wolontariatu mogę odbyć praktyki studenckie?

Tak, istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich podczas wolontariatu przy COP24. Na zaświadczeniu zaznaczymy, jaki czas został faktycznie przepracowany.

 • Czy organizatorzy pokrywają koszty ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia dla wolontariuszy?

Dla wolontariuszy zapewniamy w każdym dniu ich pracy posiłek (kanapkę oraz ciepłe danie), wodę i inne napoje. Wszystkim wolontariuszom zapewniamy także ubezpieczenie NNW na czas wolontariatu podczas COP24. Wolontariusze będą także mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji na terenie COP24, dedykowanej wszystkim uczestnikom (na podstawie identyfikatora).

Nie będziemy jednak zwracać kosztów dojazdu na wolontariat (w przypadku wolontariuszy z innych regionów Polski czy z innych krajów), nie zapewniamy również zakwaterowania dla wolontariuszy, nie jesteśmy w stanie zwracać kosztów zakwaterowania w Katowicach czy w Krakowie. W uzasadnionych przypadkach, możemy wesprzeć wolontariuszy w poszukiwaniu miejsc noclegowych.

 • Czy osoby uczestniczące w wolontariacie otrzymują jakieś wynagrodzenie, nagrody, pamiątki?

Wolontariat to forma świadomej, dobrowolnej i bezinteresownej działalności społecznej dlatego też, wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę. Aby docenić ich zaangażowanie i poświęcony czas, dla wszystkich przygotujemy pamiątkowe zaświadczenia i gadżety. Wolontariusze otrzymają również na własność specjalny strój.