Dlaczego warto zgłosić się na wolontariat podczas WUF11?

Wolontariat podczas WUF11 to możliwość aktywnego udziału w tworzeniu wydarzenia międzynarodowego, w którym uczestniczyć będzie ok. 20 tys. osób z niemal 150 krajów całego świata. Wolontariusze mają szansę na zgłębienie wiedzy o problemach współczesnych miast i ich rozwoju na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i środowiskowej, a także na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych czy językowych oraz na zdobycie cennych doświadczeń zawodowych czy rozwój zainteresowań. Podczas wolontariatu można spotkać wiele ciekawych osób i nawiązać nowe znajomości.

Dla wszystkich wolontariuszy przygotujemy również zaświadczenia potwierdzające aktywność społeczną podczas WUF11, dla zainteresowanych również zaświadczenie o odbytych praktykach studenckich.

 Kto może zgłosić się na wolontariat podczas WUF11?

Wolontariuszem WUF11 może zostać osoba pełnoletnia (musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dn. 1 maja 2022 r.), która posługuje się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym. Poszukujemy również osób, które znają języki francuski, hiszpański, rosyjski czy niemiecki i inne języki obce. Mile widziana będzie także znajomość Katowic lub Krakowa.

 Czy osoba nieletnia może zostać wolontariuszem WUF11?

Do udziału w wolontariacie zaangażujemy tylko te osoby, które najpóźniej w dniu 1.05.2022 r. skończą 18 lat. Nie możemy angażować osób nieletnich.

 Czy wolontariusz WUF11 musi znać język obcy?

Od wolontariuszy wymagamy znajomości języka angielskiego, na poziomie, który umożliwi komunikację z uczestnikami wydarzenia. Znajomość innych języków, w tym przede wszystkim francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, niemieckiego, czy języka migowego będzie dodatkowym atutem.

 W jaki sposób zostać wolontariuszem WUF11?

Proces rekrutacji na wolontariat podczas WUF11 obejmuje 2 etapy: pierwszy z nich to wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (wszystko odbywa się drogą elektroniczną), drugi etap to indywidualna rozmowa rekrutacyjna, która odbędzie się nie później niż do 15 maja 2022 r.

 Kiedy dowiem się, czy zostanę wolontariuszem WUF11?

Pierwsze informacje o wynikach rekrutacji podamy ok. 15 maja, ostateczna lista wolontariuszy WUF11 powstanie do 30 maja 2022 r.

 Czy wolontariusze WUF11 będą uczestniczyli w szkoleniach przygotowujących do działań?

Tak, wszystkich wolontariuszy WUF11 zaprosimy na szkolenia przygotowujące ich do działań podczas WUF11. Szkolenia odbędą się w Katowicach, w czerwcu. Informację o dokładnym terminie i miejscu szkoleń przekażemy do 15 maja 2022r.

 Jakie działania będą wykonywali wolontariusze WUF11?

Wolontariuszy zaprosimy do działań m.in. w miejscu konferencji, na dworcach PKP i PKS, na lotniskach w Katowicach i Krakowie, w przestrzeni sąsiadującej z terenem konferencji oraz w przestrzeni miejskiej. Będą udzielać informacji na temat wydarzeń odbywających się podczas WUF11, będą udzielać informacji i porad dotyczących komunikacji publicznej, zadbają o to, by uczestnicy konferencji mogli w Katowicach poczuć się „jak u siebie”. Będą także wspierać osoby z niepełnosprawnościami. Wolontariusze będą działać w Katowicach i w Krakowie.

 Czy wolontariusze będą działali na terenie konferencji WUF11?

Tak, planujemy zaangażować wolontariuszy na terenie konferencji WUF11.

 W jakich terminach będą działali wolontariusze?

W zależności od zapotrzebowania oraz w oparciu o deklarowaną dyspozycyjność, wolontariuszy zaangażujemy do działań już od 23 czerwca 2022 r., zakończenie działań wolontariuszy planujemy na ok. 3 lipca 2022. Największą liczbę wolontariuszy zaprosimy do współpracy podczas trwania konferencji WUF11, czyli między 26 a 30 czerwca 2022 r. Pracę wolontariuszy zorganizujemy w systemie dwuzmianowych, każda zmiana będzie trwała maksymalnie 8 godzin.

 Czy w ramach wolontariatu mogę odbyć praktyki studenckie?

Tak, istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich podczas wolontariatu przy WUF11. Na zaświadczeniu zaznaczymy, jaki czas został faktycznie przepracowany.

 Czy organizatorzy pokrywają koszty ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia dla  wolontariuszy?

Dla wolontariuszy zapewniamy w każdym dniu ich pracy posiłek (ciepłe danie mięsne lub wegańskie), przekąski, wodę i ciepłe napoje. Wszystkim wolontariuszom zapewniamy także ubezpieczenie NNW na czas wolontariatu podczas WUF11. Wolontariusze będą także mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji na terenie WUF11, dedykowanej wszystkim uczestnikom (na podstawie identyfikatora).

Nie będziemy jednak zwracać kosztów dojazdu na wolontariat (w przypadku wolontariuszy z innych regionów Polski czy z innych krajów), nie zapewniamy również zakwaterowania dla wolontariuszy, nie jesteśmy w stanie zwracać kosztów zakwaterowania w Katowicach czy w Krakowie.

 Czy dla osób uczestniczących w wolontariacie otrzymują specjalny strój?

Tak, dla wolontariuszy przewidujemy specjalne stroje by ich wyróżnić, by byli rozpoznawalni dla gości WUF11.

Czy osoby uczestniczące w wolontariacie otrzymują jakieś wynagrodzenie, nagrody, pamiątki?

Wolontariat to forma świadomej, dobrowolnej i bezinteresownej działalności społecznej dlatego też, wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę. Aby docenić ich zaangażowanie i poświęcony czas, dla wszystkich przygotujemy zaświadczenia dla wolontariuszy potwierdzające ich zaangażowanie przy WUF11 oraz upominki na pożegnanie.